Famfrpál


Hráči       Míče       Závodní košťata       Pravidla      Manévry       Týmy
Hráči Famfrpálu v Bradavicích

Pravidla

1. pravidlo
Přestože výše, do níž smí hráč v průběhu utkání vzlétnout, není nijak omezena, je zakázáno, aby vybočil mezi čáry vymezující obvod hřiště. V případě, že někdo z hráčů vylétne do autu, musí jeho tým odevzdat Camrál soupeřícímu týmu.
2. pravidlo
Kapitán mužstva si může pomocí sjednaného signálu od rozhodčího vyžádat "oddechový čas". To je jediný okamžik, kdy se hráči v průběhu utkání smí dotknout nohama země. Oddechový čas lze prodloužit až na dvě hodiny v případě, že dosavadní průběh hry už trval více než dvanáct hodin. Jestliže se družstvo po těchto dvou hodinách nevrátí zpět na hřiště, je diskvalifikováno.
3. pravidlo
Rozhodčí může proti některému z mužstev nařídit trestné střílení. Střelec, který trestné střílení provádí, letí z centrálního kruhu k brankovišti. Všichni ostatní hráči s výjimkou protivníkova brankáře jsou povinni se během trestného střílení držet stranou.
4. pravidlo
Camrál je povoleno vytrhnout ze sevření jiného hráče, za žádných okolností však není povoleno, aby hráč chytal protivníka za jakoukoli část těla.
5. pravidlo
V případě zranění není povoleno, aby byl zraněný hráč nahrazen jiným. Mužstvo je povinno pokračovat ve hře bez zraněného hráče.
6. pravidlo
Hráčům je povoleno vzít si s sebou na hřiště hůlky, těchto hůlek však nesmí být za žádných okolností použito proti členům soupeřícího mužstva, koštěti kteréhokoli soupeřícího člena, proti rozhodčímu či kterémukoli z míčů a diváků.
7. pravidlo
Famfrpálové utkání končí teprve tehdy, když je chycena Zlatonka nebo když se na tom dohodnou kapitáni obou mužstev.