Kouzelnické prášky

Nebeský prášek
Na mudlovských televizorech můžete často vidět předpověď počasí. Ve světě kouzel nic takového neexistuje. Kouzelníci proto používají blýskavě modrý prášek zvaný Nebeský. K použití tohoto prášku je potřeba hůlka. Prášek se vhodí do ohně a řekne se libovolný den. Nad zmodralým ohněm se objeví určitý znak. Mrak znamená déšť nebo sníh, slunce slunečno a blesk bouřku. Po ukončení na oheň použijeme hůlku a proneseme "Finito". Tímto práškem se může určit i teplota.
Vyhřívací prášek
Vyhřívací prášek se hodí k vyhřívání bytů i domů. Používá se většinou, když je venku nízká teplota. Prášek se může stát nepoužitelným, když je venku velmi vysoká teplota (cca. 50 stupňů celsia). Rychlost pronikání tepla do obydlí závisí na jeho velikosti. Průměrná doba ohřívání je asi 10 minut. U velkých sídel trvá proces déle. Prášek se přidá do ohně a ten se během několika vteřin zbarví. Barev bude několik a budou za sebou v řadě: bílá, žlutá, oranžová a červená. Červená barva — větší zvýšení teploty, oranžová — menší zvýšení teploty, žlutá — menší snížení teploty a bílá větší snížení teploty. Pro některou z těchto voleb poklepáme hůlkou nad požadovanou barvou (zároveň i teplotou). Po ukončení opět formule Finito.
Chladící prášek
Je to stejný typ prášku jako je Vyhřívací prášek. Má tytéž schopnosti, až na to, že je vše naopak. Při aktivaci (taktéž stejná) jsou barvy opačné: červená, šedivá stříbrná a sněhově bílá. Bílá — větší snížení teploty. Při použití Chladícího prášku lze regulovat teplotu až do -20 stupňů Celsia. To samé je i v případě vyšších teplot. V případě chladícího prášku dosahuje teplota oteplení max. 5 stupňů Celsia. Stříbrná — menší snížení teploty, šedivá — menší zvýšení teploty a červená — větší zvýšení tepoty. Pro ukončení stačí říct magickou formuli: "Finito".
Statický prášek
Tento prášek je spíš bezpečnostního typu. Prášek funguje tak, že se kolem ohně vytvoří další světle modrý prášek a obklopí ho. Tento světle modrý vnější oheň zmrazí původní normální oheň a zůstane v tom samém tvaru jako před použitím Statického prášku. Pro ukončení se použije Hasící prášek. Cena za 1 kg statického prášku je 15 srpců.
Hasící prášek
Hasící prášek slouží k hašení menších požárů. Když se dotkne prášek ohně, tak se z prášku stane tekutina, která má několika násobně větší hasící účinek. Prášek se nehodí k hašení mudlovských požárů. Cena je stanovena na 5 srpců za 1 kg.
Kamenný prášek
Tento šedočerný prášek je nebezpečný, těžký a zároveň zakázaný. Používají ho především zloději a vrazi. Velmi lehce se dá sehnat na černém trhu. Pro použití není třeba mít hůlku. Stačí jej na sebe nasypat (hrst tohoto prášku váží půl kilogramu). Po 5 vteřinách ztuhnete a zešedivíte - stane se z vás kámen. Po hodině prášek přestane účinkovat, ale ještě hodnou chvíli vám pohyb bude činit potíže.
Letax
Letax je jeden z nejrozšířenějších prášků. Prášek má zelenou nebo hnědou barvu. Slouží k přepravě z jednoho místa na druhé pomocí krbu. Trochu Letaxu hodíme do ohně, ten by měl vzplát a mít smaragdově zelenou barvu, poté do něj můžete vstoupit a srozumitelně říci, kam se chcete dostat. Krb však musí být zapojen v síti, jak ten ve které, jste, tak i ten, kam se chcete dostat. Cena je přibližně galeon za 1 kg.
Pozorovací prášek
Tato substance slouží k pozorování lidí či zvířat. K použití tohoto prášku je třeba mít souhlas Ministerstva kouzel. Z důvodu možného zneužití je každý balíček pozorovacího prášku ochráněn heslem. Uživatel hodí špetku prášku do ohně a pošeptá heslo. Namíří hůlkou do ohně, řekne kompletní jméno pozorované osoby a její trvalé bydliště nebo rodné číslo. Prášek působí jen v případě, když je vámi pozorovaná osoba mimo budovu a dál od ohně (může způsobit horší obraz). Po mávnutí hůlkou se obraz rozplyne.
Komunikační prášek
Tento prášek slouží k přímé komunikaci z krbu do krbu bez kompletního přemístění. Doba spojení závisí na hmotnosti prášku - přibližně 1 g/min. Vzdálenost hlavy od ohně by měla být 1 — 2 m. Hůlkou mávneme směrem k ohni a vyslovíme místo krbu a jméno dotyčné osoby. Z ohně se stane pára, ze které vznikne obraz místnosti před krbem příjemce. Ten uvidí pouze váš obličej. Po určité době se obraz začne rozplývat. Pro ukončení rozhovoru platí zaklínadlo Finito. Cena se pohybuje okolo na 10 srpců za 1 kg prášku.
Pokročilejší komunikační prášek
V tomto případě platí to samé jako u komunikačního prášku s tím rozdílem, že lze přenášet malé předměty (tj. polovina výšky ohně). Předměty mohou přijít pouze z jednoho směru — přijímacího. Předměty vložíme do krbu a v druhém krbu vypadnou.