Bylinkářství


Byliny      Sbírání bylin      Bezoárové kameny      Kouzelnické stromy      Kouzelnické keře

Sbírání bylin

Z nadzemních částí rostlin sbíráme:
nať (herba), mladý vršek (summitas), lodyha (caulis), pupen (gemma), list (folium), dřevo (lignum), kůra (cortex), květ (flos), plod (fructus), stopka (stipes), semeno (semen), žlázy (glandulae), výtrusy (sporae)
Z podzemních částí rostlin sbíráme:
kořen (radix), oddenek (rhizoma), hlíza (tuber), cibule (bulbus)
Dále využíváme:
pryskyřice, klejopryskyřice, balzámy, zaschlé mléčné šťávy
Sbírání a uschovávání léčivých rostlin

Sbírání bylin se provádí ještě před květem. Stonky uřezáváme u země, zbavíme je listí, a pak sušíme. Malé rostliny jako Petrklíče, Fialky a mnoho jiných, sušíme po uříznutí celé.

Květy a listy stromů a keřů strháme, ale šetříme při tom pokud možno větví. Stejně tak u rostlin nevytrháváme kořeny!

Byliny rozprostřeme na sítka s velikými otvory, která si můžeme zhotovit z rámců a nití nebo drátěného pletiva - při posledním podložíme nejdříve papír. Pak sušíme rostliny rotliny na vzdušném místě ve stínu - na půdě. Silné kořeny a hlízy musíme nejdříve rozřezati.

Jemné rostliny šetříme nejlépe neobracením. Při deštivém počasí a pozdě na podzim budeme ovšem nuceni vzíti na pomoc sušivou sílu ohně.

Také nesmíme příliš rychle sušiti, neboť při velké suchosti rostlin se rostliny lámou a drobí, takže vypadají nevzhledně, což vede při prodeji ke ztrátám.

Uschování suchých bylin by se nemělo dít ve svazcích, nýbrž v uzavřených skříních - ze dřeva nebo lepenky - a v místnosti zcela suché.

Rostliny, které necháme na vzduchu, pozbývají většinu své vůně.
Uschovávání:
byliny, stonky a kořeny uschováváme v sáčkách a podobných obalech, poněvadž připouštějí svou porovitostí neustálé větrání. Něžné součástky rostlinné, jako květy a poupata, uschováváme v plechových krabicích. Rovněž rostliny, které obsahují živné látky, uschováváme v plechových krabicích, abychom je uchránili před myšmi, moly a prachem.
Doba sbírání:
jednotlivých rostlin se řídí podle roční doby, ale lze ji velmi obtížně určiti podle měsíců, poněvadž počasí každého roku se více méně přesunuje.